top of page

 

Angrereskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.


Utfylt skjema sendes til:
IKYA AS, Karenslyst alle 9B, 0278 Oslo, Norway
tlf +47.40195441     info@ikya.org

 
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:
☒ tjenester: Kurs IKYA Crystal - Collection 5 – august 2024 - sept 2025
 

 
Sett kryss og dato:
☐ Avtalen ble inngått den (dato):


 Forbrukerens/forbrukernes navn:
     
 
Forbrukerens/forbrukernes adresse:
     
Dato:
     
Forbrukerens/forbrukernes underskrift:

bottom of page